PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Finansowany w całości przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Ochrony Środowiska.
Program ma na celu finansowanie w formie dotacji lub nisko oprocentowanej pożyczki na inwestycje dotyczących wymiany starych źródeł ciepła ( kotły stałopalne tzw. śmieciuchy) na ekologiczne nowoczesne systemy grzewcze. Możesz uzyskać do 90% środków finansowych.
W ramach programu zrealizujesz:

• Wymianę kotła i modernizację lub budowę instalacji c.o. i c. w. u.;
• Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej( bram garażowych);
• Termomodernizację ścian, stropów, połaci dachowych;
• Montaż nowoczesnych urządzeń grzewczych ( pompy ciepła);
• Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła REKUPERACJA;
• Montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wyceniamy inwestycję niezbędną do złożenia wniosku o dotację

Więcej informacji uzyskają Państwo w siedzibie firmy „MIEDZIK” ul .Mieszka I 80 Szczecin
lub telefonicznie:
nr. stacjonarny: 91 482-65-66,
nr. komórkowy: 882-430-427 Hubert Łaska


Oszczędzaj Swoje Pieniądze i Środowisko Naturalne